Strona głównaKursy-SzkoleniaSzkolenia Rad Pedagogicznych
   

Szkolenia - Warsztaty

     
   SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 

 

Wszystkie tematy zamykają się w wymiarze czasowym 3-4 godz. dydaktycznych.

Terminy szkoleń do ustalenia po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Cena szkoleń: do negocjacji (tel. 607 472 789)

Podczas każdego szkolenia uczestnicy otrzymują wzory dokumentów, wzory druków oraz dokładną analizę obowiązujących przepisów prawa oświatowego i około oświatowego.

Jesteśmy otwarci na propozycje tematów szkoleń innych niż podane poniżej.


   Tematyka szkoleń Rad Pedagogicznych:

1. Przygotowanie szkoły – przedszkola do ewaluacji zewnętrznej;                                          
2. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole;
3. Choreoterapia w codziennej pracy nauczyciela edukacji elementarnej - nowość!
4. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – przedszkola;
5. Aktualne zmiany w prawie oświatowym;      
6. Ochrona danych osobowych w szkole – przedszkolu;     
7. Etyka i odpowiedzialność prawna nauczyciela;  
8. Ocenianie ucznia w świetle obowiązujących przepisów;   
9. Bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć szkolnych;     
10. MALUJ- ŚPIEWAJ - TAŃCZ. Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych (cz.1) - nowość!
11. Kurs kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych;  
12. Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Betti Strauss w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - nowość!
13. Szkolenia okresowe BHP (administracja ,nauczyciele ,osoby kierujące i pracownicy obsługi gospodarczej szkół);
14. Kurs z zakresu udzielania I pomocy;
15. Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów;
16. MYŚL - DZIAŁAJ - TWÓRZ. Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych (cz.2) - nowość!
17. Pedagogika zabawy - zabawy taneczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - nowość!
18. Wypalenie zawodowe w pracy   nauczyciela – profilaktyka  i radzenie sobie z nim;
19. Komunikacja assessmentowa Rad Pedagogicznych w zmianach do reformy oświatowej;
20. Taniec ludowy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - nowość!
21. Czas na zmiany w Radzie Pedagogicznej „nauczyciel nie uczy, lecz egzekwuje – ma uczyć  i przygotować do życia;
22. Rada pedagogiczna szkoły zawodowej - obszary współdziałania z urzędem pracy i pracodawcą;
23. Zmiany w reformie oświatowej i pracy Rad Pedagogicznych;
24. Taniec towarzyski w codziennej pracy nauczyciela edukacji elementarnej  - nowość!
25. Nowe zadania Rad Pedagogicznych w obliczu zmian podstaw programowych w szkole podstawowej;
26. Rola Rad Pedagogicznych we wdrażaniu zmian programowych w wychowaniu przedszkolnym;
27. Zmiana organizacji pracy Rad Pedagogicznych w szkole podstawowej po likwidacji gimnazjów;
28. Negocjacje i mediacje Rady Pedagogicznej z dyrektorem szkoły;
29. Czy nastąpi zmiana w formach nadzoru pedagogicznego w szkole podstawowej po likwidacji gimnazjów;
30. Zadania, obowiązki, odpowiedzialność; czyli abc wychowawcy klasowego;
31. Indywidualizacja procesu nauczania; praca z uczniem o zróżnicowanym poziomie wiedzy (uczeń zdolny; uczeń słaby);
32. „Język wpływu” – komunikacja werbalna i niewerbalna, jako skuteczny element osiągania celów;
33. Skuteczne techniki mediacyjne;
34. Przekonania i wartości, jako motywatory skutecznego działania;
35. Polityka antymobbingowa w oświacie;
36. Agresja – jak sobie z nią radzić.

 

 

 
Sekretariat: tel. 18 534 - 63 - 63  lub  607- 472 - 789

 

 
 
Aktualności  -  O nas  -  Kursy-Szkolenia  -  Studia Podyplomowe  -  Publikacje NODN  -  Kontakt  -  Polityka prywatności  -  Polityka cookies Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4
tel.: 18 534 63 63 lub 607 47 27 89
e-mail: nodn.wena@onet.pl
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info