O nas

Założycielem NODN „Wena” jest Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, reprezentowane przez Prezesa Panią  Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek 
Funkcję Dyrektora pełni Pan  mgr Franciszek Dyląg

Głównym przedmiotem naszej działalności jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
i doskonalenie metod nauczania kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Wena”  działa na rynku szkoleń kadry nauczycielskiej od 2001 roku  pod nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia zgodne z rozporządzeniem MEN i MPiPS. Dz.Ustaw. Nr 103 poz. 472  z dnia 12 10 1993r.

Działamy na podstawie rejestru KO IV OK. 1021/18/2001 wydanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, zaświadczenie nr 13/2001.

Organizujemy :

  • kursy kwalifikacyjne
  • kursy doskonalące
  • warsztaty i seminaria
  • szkolenia Rad Pedagogicznych

Zajęcia dydaktyczne prowadzą wykładowcy wyższych uczelni, eksperci z listy MEN, edukatorzy
i nauczyciele dyplomowani o uznanym dorobku zawodowym.

Informacja dla klientów o wyrażeniu swojej opinii o zajęciach.
Istnieje możliwość wyrażenia swojej opinii bezpośrednio po zakończeniu zajęć w arkuszach ewaluacyjnych znajdujących się w salach wykładowych ośrodka.
W szkoleniach organizowanych poza terenem ośrodka w róznych placówkach oświatowo-wychowawczych wykładowcy zobowiązani są do zebrania informacji o jakości szkoleń w w/w ankietach ewaluacyjnych.
Przypominamy, że ankiety są anonimowe.

Z naszych szkoleń, kursów i warsztatów w zakresie doskonalenia zawodowego skorzystało  5000 nauczycieli, z grona których 1500 osób uzyskało dodatkowe kwalifikacje.

Największy udział w organizowanych przez Ośrodek „Wena” szkoleniach stanowili nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych - 80%, pozostałe 20% stanowili nauczyciele szkól ponad gimnazjalnych , przedszkoli i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone