Seminaria i Warsztaty

SEMINARIA I WARSZTATY

Wszystkie tematy zamykają się w wymiarze czasowym 3-4 godz. dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się w dni powszednie od godz. 15:00 w siedzibie Ośrodka (biurowiec,
ul. Michalusa 1).

Koszt szkolenia: 50 zł /osoba.

Podczas każdego szkolenia uczestnicy otrzymują wzory dokumentów, wzory druków oraz dokładną analizę obowiązujących przepisów prawa oświatowego i około oświatowego.

 

Tematyka seminariów i warsztatów:

1. Kierownik i organizator wycieczek;
2. Zasady udzielania I POMOCY;
3. Szkolenia okresowe BHP ( nauczyciele, administracja, osoby na stanowiskach
    kierowniczych, pracownicy obsługi gospodarczej szkół);
4. Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów;
5. Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych;
6. Szkolenie z zakresu ochrony p.poż. i ewakuacji osób;
7. Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-
    pedagogicznej;
8. Działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach (m.in. Decupage,
    Pergamano);
9. Gry i zabawy świetlicowe;
10. Pedagogika zabawy - zabawy taneczne w wych. przedszkolnym i ed. wczesnoszkolnej -
      tańce integracyjne;

11. Elementy terapii tańcem i ruchem (choreoterapia) w edukacji elementarnej;
12. Taniec towarzyski, taniec ludowy w edukacji elementarnej;

13. MALUJ- ŚPIEWAJ-TAŃCZ. Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych (cz.1);
14. MYŚL - DZIAŁAJ - TWÓRZ. Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych (cz.2);
15. Działania wokół inscenizacji teatralnych;

16. Aktywne formy ruchowe na zajęciach wychowania fizycznego;
17. Indywidualizacja procesu nauczania; praca z uczniem o zróżnicowanym poziomie
      wiedzy (uczeń zdolny, uczeń słaby);
18. Jak oceniać ucznia (uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się);
19. Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Betti Strauss w edukacji elementarnej;

20.„Język wpływu” – komunikacja werbalna i niewerbalna, jako skuteczny element osiągania
      celów;
21. Agresja – jak sobie z nią radzić w szkole;
22. Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela;

23. Etyka i odpowiedzialność prawna nauczyciela;
24. Zadania, obowiązki, odpowiedzialność - ABC wychowawcy klasowego;
25. Skuteczne techniki mediacyjne;

26. Polityka antymobbingowa w oświacie;

KURS /SZKOLENIE

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy - 30 godzin ~ 3 dni zajęć ~ 450 zł.

Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota 09:00 - 11:00
Niedziela 09:00 - 11:00
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone