Strona głównaKursy-SzkoleniaSeminaria i Warsztaty
   

Szkolenia - Seminaria

     

SEMINARIA I WARSZTATY

Wszystkie tematy zamykają się w wymiarze czasowym 3-4 godz. dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się w dni powszednie od godz. 15:00 w siedzibie Ośrodka (biurowiec,
ul. Michalusa 1).

Koszt szkolenia: 30 zł - 50 zł /osoba.

Podczas każdego szkolenia uczestnicy otrzymują wzory dokumentów, wzory druków oraz dokładną analizę obowiązujących przepisów prawa oświatowego i około oświatowego.

 

Tematyka seminariów i warsztatów:

1.Choreoterapia w codziennej pracy nauczyciela edukacji elementarnej - nowość!
2.Bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć szkolnych;   
3.Kurs kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych; 
4.Szkolenia okresowe BHP (administracja ,nauczyciele ,osoby kierujące i pracownicy obsługi gospodarczej szkół);
5.Kurs z zakresu udzielania I pomocy;
6.Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów;
7.MALUJ- ŚPIEWAJ - TAŃCZ. Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych (cz.1) - nowość!
8.Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Betti Strauss w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - nowość!
9.MYŚL - DZIAŁAJ - TWÓRZ. Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych (cz.2) - nowość!
10. Pedagogika zabawy - zabawy taneczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - nowość!
11. Indywidualizacja procesu nauczania; praca z uczniem o zróżnicowanym poziomie wiedzy (uczeń zdolny, uczeń słaby);
12.„Język wpływu” – komunikacja werbalna i niewerbalna, jako skuteczny element osiągania celów;
13.Agresja – jak sobie z nią radzić w szkole;
14.Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
15.Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
16.Taniec ludowy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - nowość!
17.Szkolenie z zakresu ochrony p.poż i ewakuacji pracowników;
18.Zasady oceniania uczniów z dysleksją rozwojową;
19.Działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach;
20.Aktywne formy ruchowe na zajęciach wychowania fizycznego;
21.Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela;
22.Działania wokół inscenizacji teatralnych;
23.Taniec towarzyski w codziennej pracy nauczyciela edukacji elementarnej  - nowość!
24.Gry i zabawy świetlicowe;
25.Elementy terapii tańcem i ruchem;
26.Tańce integracyjne dla dzieci.

 

 
 
Aktualności  -  O nas  -  Kursy-Szkolenia  -  Studia Podyplomowe  -  Publikacje NODN  -  Kontakt  -  Polityka prywatności  -  Polityka cookies Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4
tel.: 18 534 63 63 lub 607 47 27 89
e-mail: nodn.wena@onet.pl
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info