Strona główna - Aktualności - Terminy kursów - szkoleń
   

         Aktualności         

     

Kurs - Studia podyplomowe WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM (nowy kierunek!!!)

Termin: trwa nabór

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 350

Studia podyplomowe adresowane są do:

czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów (posiadających przygotowanie pedagogiczne).

Ogólne cele kształcenia:

celem studiów jest przygotowanie do realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i objęcia kompetentnym wspomaganiem ich rodzin. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.


Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany merytorycznie i praktycznie do:

 • planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z autyzmem (w placówce i w warunkach domowych),
 • wspierania ucznia z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych;
 • pracy z uczniem z autyzmem w przedszkolach i szkołach masowych, specjalnych i integracyjnych, placówkach specjalnych)
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin
 • diagnozowania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju osób z autyzmem.
 •  

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania, inaczej IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – wymogi MEN).

Wykaz przedmiotów:

 • Psychopatologia okresu rozwojowego
 • Elementy pedagogiki specjalnej w pracy z dzieckiem z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Diagnoza dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka pracy z dzieckiem z autyzmem w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym
 • Stosowana analiza zachowania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii dzieci z autyzmem
 • Edukacja dzieci z autyzmem w polskim systemie oświaty*
 • Metody komunikacji alternatywnej w terapii i edukacji dziecka z autyzmem
 • Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Metody redukcji zachowań niepożądanych u dzieci z autyzmem
 • Wspieranie środowiska rodzinnego dziecka z autyzmem
 • Metody wspierające terapię dziecka z autyzmem
 • Seminarium dyplomowe
 • Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym – metody pracy
 • Terapia pedagogiczna dzieci z autyzmem**
 • Wybrane metody terapii logopedycznej i neurologopedycznej w rozwijaniu umiejętności językowych u dzieci z autyzmem
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


pdf » drukuj » mail »
 

 
 
Aktualności  -  O nas  -  Kursy-Szkolenia  -  Studia Podyplomowe  -  Publikacje NODN  -  Kontakt  -  Polityka prywatności  -  Polityka cookies Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4
tel.: 18 534 63 63 lub 607 47 27 89
e-mail: nodn.wena@onet.pl
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info