Strona główna - Aktualności - Terminy kursów - szkoleń
   

         Aktualności         

     

Kurs - Studia podyplomowe EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Termin:

 

 Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunku: Pedagogika, posiadającym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ogólne cele kształcenia:

Studia podyplomowe przygotowują do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

·         Zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pluralistyczne podejście do realizacji programów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

·         Zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie.

·         Ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych.

·         Ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych w tym tablic interaktywnych.

·         Ma wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w działalności przedmiotowej i metodyce edukacji) dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych.

Umiejętności:

·         Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.

·         Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci.

·         Ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji.

·         Potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach.

·         Posiada umiejętności diagnostyczne rozpoznawania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, potrafi opracować i realizować wnioski diagnostyczne oraz wspierać i wspomagać dzieci.

kompetencje społeczne:

·         Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy.

·         Posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

·         Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji.

·         Ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci

wykaz przedmiotów:

·         Psychologia dziecka w wieku wczesnoszkolnym

·         Psychologia dla nauczycieli

·         Pedagogika wczesnoszkolna

·         Metodyka kształcenia zintegrowanego (p)

·         Metodyka edukacji polonistycznej

·         Edukacja środowiskowa i ekologiczna z metodyką (p)

·         Diagnoza i terapia pedagogiczna

·         Dydaktyka ogólna i szczegółowa dla nauczycieli

·         Praktyka I

·         Metodyka edukacji matematycznej

·         Pedagogika przedszkolna

·         Edukacja muzyczna z metodyką (p)

·         Pomoc medyczna - ratownicza

·         Komunikacja interpersonalna

·         Metodyka edukacji przedszkolnej

·         Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką (p)

·         Praktyka II

·         Seminarium dyplomowe

·         Kultura fizyczna z metodyką (p)

·         Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (p)

·         Kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole (p)

·         Logopedia

·         Praktyka III

·         Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.pdf » drukuj » mail »
 

 
 
Aktualności  -  O nas  -  Kursy-Szkolenia  -  Studia Podyplomowe  -  Publikacje NODN  -  Kontakt  -  Polityka prywatności  -  Polityka cookies Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 1/4
tel.: 18 534 63 63 lub 607 47 27 89
e-mail: nodn.wena@onet.pl
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info