Strona główna - Aktualności - Terminy kursów - szkoleń
   

         Aktualności         

     

Kurs - Studia podyplomowe EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Termin: 23,24.02.2019r. godz. 9.00

Trzysemestralne studia podyplomowe (12 miesięcy)

Koszt za całość 3.600 (zależne od wielkości grupy)

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunku: Pedagogika, posiadającym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, czynnych zawodowo nauczycieli.

Ogólne cele kształcenia:

Studia podyplomowe przygotowują do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pluralistyczne podejście do realizacji programów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • Zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie.
 • Ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych.
 • Ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych w tym tablic interaktywnych.
 • Ma wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w działalności przedmiotowej i metodyce edukacji) dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.
 • Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci.
 • Ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji.
 • Potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach.
 • Posiada umiejętności diagnostyczne rozpoznawania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, potrafi opracować i realizować wnioski diagnostyczne oraz wspierać i wspomagać dzieci.

kompetencje społeczne:

 • Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy.
 • Posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.
 • Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji.
 • Ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci

wykaz przedmiotów:

 • Psychologia dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Psychologia dla nauczycieli
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Metodyka kształcenia zintegrowanego (p)
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Edukacja środowiskowa i ekologiczna z metodyką (p)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Dydaktyka ogólna i szczegółowa dla nauczycieli
 • Praktyka I
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Pedagogika przedszkolna
 • Edukacja muzyczna z metodyką (p)
 • Pomoc medyczna - ratownicza
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką (p)
 • Praktyka II
 • Seminarium dyplomowe
 • Kultura fizyczna z metodyką (p)
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (p)
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole (p)
 • Logopedia
 • Praktyka III
 • Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.


pdf » drukuj » mail »
 

 
 
Aktualności  -  O nas  -  Kursy-Szkolenia  -  Studia Podyplomowe  -  Publikacje NODN  -  Kontakt  -  Polityka prywatności  -  Polityka cookies Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4
tel.: 18 534 63 63 lub 607 47 27 89
e-mail: nodn.wena@onet.pl
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info