Strona głównaO nas
   

Informacje o NODN

     

Założycielem NODN „Wena” jest Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, reprezentowane przez Prezesa Panią  Barbara Leśkiewicz- Rzeszutek 
Funkcję Dyrektora pełni Pan  mgr Franciszek Dyląg

Głównym przedmiotem naszej działalności jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
i doskonalenie metod nauczania kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Wena”  działa na rynku szkoleń kadry nauczycielskiej od 2001 roku  pod nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia zgodne z rozporządzeniem MEN i MPiPS. Dz.Ustaw. Nr 103 poz. 472  z dnia 12 10 1993r.

Działamy na podstawie rejestru KO IV OK. 1021/18/2001 wydanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, zaświadczenie nr 13/2001.

Organizujemy :

  • kursy kwalifikacyjne
  • kursy doskonalące
  • warsztaty i seminaria
  • szkolenia Rad Pedagogicznych

Zajęcia dydaktyczne prowadzą wykładowcy wyższych uczelni, eksperci z listy MEN, edukatorzy
i nauczyciele dyplomowani o uznanym dorobku zawodowym.

Informacja dla klientów o wyrażeniu swojej opinii o zajęciach.
Istnieje możliwość wyrażenia swojej opinii bezpośrednio po zakończeniu zajęć w arkuszach ewaluacyjnych znajdujących się w salach wykładowych ośrodka.
W szkoleniach organizowanych poza terenem ośrodka w róznych placówkach oświatowo-wychowawczych wykładowcy zobowiązani są do zebrania informacji o jakości szkoleń w w/w ankietach ewaluacyjnych.
Przypominamy, że ankiety są anonimowe.

Z naszych szkoleń, kursów i warsztatów w zakresie doskonalenia zawodowego skorzystało  5000 nauczycieli, z grona których 1500 osób uzyskało dodatkowe kwalifikacje.

Największy udział w organizowanych przez Ośrodek „Wena” szkoleniach stanowili nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych - 80%, pozostałe 20% stanowili nauczyciele szkól ponad gimnazjalnych , przedszkoli i ośrodków szkolno - wychowawczych.

 

 
 
Aktualności  -  O nas  -  Kursy-Szkolenia  -  Studia Podyplomowe  -  Publikacje NODN  -  Kontakt  -  Polityka prywatności  -  Polityka cookies Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 1/4
tel.: 18 534 63 63 lub 607 47 27 89
e-mail: nodn.wena@onet.pl
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info