Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ OŚWIATOWĄ

 Czas trwania: 2 semestry (8/9 miesięcy)

Koszt studiów za całośc wynosi 2 800 zł płatne w całości lub dogodnych ratach

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego. Aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym. Przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych oraz do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym. Zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym. Stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej. upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową. Wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju. Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:
– nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, chcących ubiegać się o stanowisko dyrektora czy też inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej;
– pracowników nadzoru pedagogicznego;
– pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli;
– animatorów działań i organizacji oświatowych.
Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Zobacz również inne produkty tej kategorii

SEMINARIA I WARSZTATY
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
18.11.2023
godzina 9.00
wolne miejsca
Zobacz więcej
Zgodnie z zaleceniem Kuratorium Oświaty w Krakowie zachęcamy do realizacji szkolenia o tematyce" Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
prosimy o kontakt zainteresowane szkoły
godzina --:--
Zobacz więcej
STUDIA PODYPLOMOWE
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone