Studia podyplomowe PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studia trwają 3 semestry ( 12 miesięcy)

Koszt studiów 3 600 zł. płatne w dogodnych ratach

Na spotkonie należy przynieść kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopię dowodu osobistego.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 500 (350 +150 godz. praktyk)

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.
Studia przygotowują do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka)

Ogólne cele kształcenia

 • W wyniku kształcenia na podyplomowych studiach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych oraz pozna głównie w ramach 150 godzinnej praktyki pedagogicznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej praktyczne ich odniesienia w rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej i samodzielnie, świadomie będzie potrafił realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze, w tym twórcze, metodami aktywizującymi spotkania – zajęcia z wychowankami, podopiecznymi różnych placówek.
 • Będzie on także świadomy rozwoju własnego, szeroko rozumianego warsztatu pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym także zagrożeń, m.in. wypalenia zawodowego, a tym samym będzie przygotowany do zapobiegania temu zjawisku.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania- uczenia się.
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej – opiekuńczo-wychowawczą, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Kompetencje społeczne:

 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela..

Wykaz przedmiotów:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • prawne podstawy opieki i wychowania
 • pedagogiczne wspieranie rodziny
 • psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego
 • konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym
 • organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych
 • elementy terapii pedagogicznej
 • zespoły zaburzeń rozwoju dzieci
 • elementy pedagogiki zabawy
 • muzykoterapia
 • techniki plastyczne w pracy z dziećmi
 • medialne programy edukacyjne
 • formy teatru dziecięcego
 • wybrane elementy teorii opieki. Pojęciowy model opieki i opiekuna
 • edukacja kształceniem dla rozwoju
 • wykład monograficzny
 • instytucje opiekuńczo - wychowawcze (dom dziecka, centrum usług opiekuńczych, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, bursa szkolna, dom samotnej matki)
 • wybrane zagadnienia patologii młodzieży
 • proseminarium

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYK. ZAWODU NAUCZYCIELA
19,20.10.2019r., 16,17.11.2019r., 7,8.12.2019r.
godzina 9.00
zajęcia
Zobacz więcej
Studia podyplomowe WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
listopad 2019
godzina --:--
Zobacz więcej
Seminarium INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA
06.11.2019r.
godzina 15.00
Zobacz więcej
SEMINARIA I WARSZTATY
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota 08:30 - 10:00
Niedziela 08:30 - 10:00
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone