Studia podyplomowe LOGOPEDIA

 Czas trwania – 4 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 616

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne

Cel:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Tematyka zajęć:

·         Wstęp do logopedii

·         Biomedyczne podstawy logopedii

·         Psychologiczne podstawy logopedii

·         Ontolingwistyka

·         Elementy neuropsychologii

·         Fonetyka i fonologia języka polskiego

·         Wiedza o języku polskim dla logopedów

·         Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia

·         Zaburzenia komunikacji językowej - dysleksja

·         Podstawy foniatrii dla logopedów

·         Ortofonia z kulturą żywego słowa

·         Procedury i strategie postępowania logopedycznego

·         Psychologia rozwojowa

·         Zaburzenia komunikacji językowej - oligofazja

·         Zaburzenia komunikacji językowej - dyzartria/anartria

·         Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych

·         Zaburzenia komunikacji językowej - jąkanie

·         Zaburzenia komunikacji językowej - autyzm

·         Wczesna interwencja logopedycznaNeuropsychologia i neurologia dziecięca

·         Elementy ortodoncji

·         Elementy audiologii dla logopedów

·         Dykcja z emisją głosu

·         Pedagogika specjalna

·         Lingwistyczna analiza tekstów zaburzonych

·         Terapia logopedyczna osób starszych - strategie postępowania

·         Zaburzenia komunikacji językowej - niedosłuch

·         Zaburzenia komunikacji językowej - afazja

·         Informatyka dla logopedów

·         Seminarium - projekt dyplomowy

Kadra dydaktyczna:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii. Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców to specjaliści związani ze środowiskiem naukowym Katedry Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członkowie Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Zasady przyjęcia na studia:

rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Dokumentacja kandydata:

podanie do rektora uczelni i karta ewidencyjna na odpowiednim druku;
dyplom(y) ukończenia studiów wyższych magisterskich lub medycznych (tytuł magistra lub lekarza medycyny) - (kopia);
kserokopia dowodu osobistego;
zaświadczenie o przygotowaniu nauczycielskim w przypadku ukończenia studiów niepedagogicznych;
opinia logopedy, dotycząca wymowy kandydata

Dokument ukończenia studiów:

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskimi uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

 

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
08.02.2020r.
godzina 9.30
Spotkanie organizacyjne - przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Studia podyplomowe DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Świadectwa ukończenia studiów: LOGOPEDIA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
do odbioru w Ośrodku
Zobacz więcej
Studia podyplomowe INFORMATYKA I TECHNIKA
11,12.01.2020r.
godzina 9.00
zajęcia
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota 08:30 - 10:00
Niedziela 08:30 - 10:00
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone