Studia podyplomowe Edukacją włączająca i integrująca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - PEDAGOG SPECJALNY

 Koszt studiów - 1 350 zł za semestr

Czas trwania - 3 semestry

 Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagoga specjalnego. Słuchacz nabędzie kompetencje teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnostyki,  pracy oraz tworzenia programów dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zapoznana się z zasadniczym kanonem metod i technik pracy; warunków i zasad prowadzenia skutecznych oddziaływań w edukacji włączającej; ukaże potencjał i ograniczenia tkwiące w systemie edukacji i wychowania; kształtowanie postaw zorientowanych na przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu.

Studia podyplomowe Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pedagog specjalny skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia osób o specjalnych potrzebach w systemie edukacji i wychowania. Oferta daje możliwości rozwoju adekwatnych umiejętności, przekładających się na pracę zawodową oraz życie społeczne rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz pracowników różnych placówek wspomagających proces rozwoju niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje Pedagoga specjalnego – Specjalisty edukacji włączającej i integracyjnej, który daje kompetencje do organizowania, koordynowania i ewaluowania działań pro-inkluzyjnych w placówce oświatowej oraz w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent będzie przygotowany do diagnozowania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich rodzin oraz nauczycieli pracujących ze wskazaną grupą dzieci.

Absolwent będzie przygotowany do koordynowania działań zespołów nauczycielskich w obszarze projektowania indywidualnych programów edukacyjnych  oraz właściwego doboru metod i form pracy w procesie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań pro-inkluzyjnych w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin. Absolwent będzie przygotowany do ewaluacji działań placówki na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie:

  • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych jako zewnętrzny specjalista koordynujący placówki oświatowe ogólnodostępne
  • oraz w innych instytucjach wpierających i nadzorujących edukację włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wymaganie wstępne:

Ukończone studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (oraz przygotowanie pedagogiczne)

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu UDZIELANIA I POMOCY
wrzesień 2024
godzina --:--
zapisy
Zobacz więcej
Studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
28 wrzesień 2024
godzina 9.30
Spotkanie organizacyjne
Zobacz więcej
Studia podyplomowe DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
trwa nabór
Zobacz więcej
Studia podyplomowe BHP
12 października 2024
godzina 9.30
Spotkanie organizacyjne
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone