Studia podyplomowe EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Czas trwania studuów: 540 w tym 180 godzin praktyki pedagogicznej (3 semestry)

Koszt studiów za całość 3 900 zł. - płatne w dogodnych ratach

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zespołem aspergera. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania
i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak i ich rodzin.

Korzyści
Studia z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem aspergera to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi
i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.   

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu i zespołu aspergera, absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne
(w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

 

Słuchacz zdobędzie umiejętność:

·         diagnozowania psychopedagogicznego uczniów z autyzmem oraz poznania specyfiki pracy z nimi

·         planowania efektywnego sposobu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem

 

·         dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z uwzględnieniem współczesnej koncepcji pracy z niepełnosprawnymi.

 

Zobacz również inne produkty tej kategorii

STUDIA PODYPLOMOWE
wrzesień / październik 2024
godzina --:--
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Świadectwa ukończenia studiów: prosimy o odbiór zaległych świadectw
do odbioru w ośrodku
godzina --:--
Zobacz więcej
SEMINARIA I WARSZTATY
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Szkolenie Standardy Ochrony Małoletnich (ustawie z 28.07.2023 r. o zmiana ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne ustawy, które wprowadzono m.in. opracowania Standardów Ochrony Małoletnich
do ustalenia
godzina --:--
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone