Studia podyplomowe DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE

Koszt studiów: 3.300 - 3.600 zł płatne w dogodnych ratach.

Czas trwania – 3 semestry (12 miesięcy)

Łączna liczba godzin: 355 (+ 60 godzin praktyk)

Studia adresowane są do osób:

po studiach licencjackich i magisterskich, posiadających uprawnienia pedagogiczne, chcących zdobyć profesjonalne kwalifikacje do prowadzenia skutecznego doradztwa zawodowego i personalnego w szkołach, innych instytucjach państwowych i niepaństwowych oraz w szeroko rozumianym środowisku społecznym.

Ogólne cele kształcenia:

Do najważniejszych celów kształcenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”, należy przekazanie studentom najistotniejszej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do profesjonalnej pracy doradczej w szkole, innych instytucjach i w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Te wiadomości, umiejętności i kompetencje, słuchacze studiów zdobędą m.in. w teoretycznych i praktycznych obszarach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych i zawodoznawczych.

Najważniejsze ogólne cele kształcenia to:

 • zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego i umiejętność jej uświadamiania innym;
 • usprawnienie i udoskonalenie konstruktywnej interakcji, zarówno z uczniami w szkołach, ich rodzicami, jak i dorosłymi w każdym wieku;
 • zrozumienie najistotniejszych, dla różnorodnych zawodów, problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
 • udoskonalenie najważniejszych umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;
 • wypracowanie indywidualnych umiejętności doradczych;
 • ukształtowanie umiejętności konstruktywnej pracy z grupą i rozumienia specyfiki zachowań grupowych;
 • uwewnętrznienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru optymalnej drogi zawodowej i życiowej;
 • udoskonalenie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;
 • permanentne, transgresyjne, pogłębianie własnego rozwoju zawodowego i osobistego;
 • rozwinięcie wiadomości, umiejętności, sprawności i kompetencji, pod kierunkiem profesjonalnych nauczycieli;
 • zdobycie najważniejszych umiejętności coachingowych w zakresie rozwoju kompetencji osobistych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany m.in. do:

 • współpracy z osobami oczekującymi wsparcia społecznego w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, w różnego rodzaju instytucjach państwowych i niepaństwowych, m.in. w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia, w ośrodkach wsparcia społecznego, a także w szeroko rozumianym środowisku społecznym;
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki poradniczej;
 • kierowania rozwojem zawodowym i personalnym powierzonych mu podmiotów;
 • konstruktywnej i komunikatywnej relacji z innymi ludźmi, nie tylko w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, ale także szeroko rozumianego poradnictwa życiowego;
 • prowadzenia działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie bezrobociu i większym problemom życiowym, przez świadczenie usług w ramach profesjonalnego poradnictwa zawodowego i personalnego;
 • wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o zdiagnozowane predyspozycje osobowościowe oraz w oparciu o dotychczasowe ścieżki edukacji zawodowej jednostek zwracających się o pomoc;
 • przygotowania osób poszukujących pracy do tworzenia własnego wizerunku (prezentacji i autoprezentacji);
 • efektywnego poruszania się po rynku pracy, dzięki znajomości technik aktywnego jej poszukiwania, a także dzięki znajomości najważniejszych reguł przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Absolwenci będą mogli podejmować pracę m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, Centrach Pomocy Rodzinie, zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności, klubach pracy, organizacjach i instytucjach prowadzących państwowe i prywatne pośrednictwo pracy, zakładach pracy, studenckich Biurach Karier, agencjach doradztwa zawodowego i Ochotniczych Hufcach Pracy.

Wykaz przedmiotów:

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Etyka w pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Pedagogika pracy
 • Podstawy pomocy psychologicznej
 • Wprowadzenie do samokształcenia i samorealizacji
 • Systemy motywowania
 • Zawodoznawstwo
 • Rynek pracy w Polsce i UE
 • Systemy poradnictwa zawodowego i personalnego w Polsce i UE
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Rekrutacja, selekcja i rozwój kadr pracowniczych
 • Kształcenie ustawiczne
 • Komunikacja interpersonalna w doradztwie zawodowym i personalnym
 • Andragogika praktyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Rozmowa doradcza w doradztwie zawodowym i personalnym
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Narzędzia pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Planowanie kariery i rozwój zawodowy
 • Coaching w rozwoju kompetencji osobistych
 • Poradnictwo międzykulturowe
 • Poradnictwo 50+,60+
 • Praktyka I,II,II

 

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - wolne miejsca
zajęcia zdalne
godzina --:--
Zobacz więcej
Studia podyplomowe PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - wolne miejsca
zajęcia zdalne
godzina --:--
Zobacz więcej
Studia podyplomowe LOGOPEDIA - wolne miejsca
zajęcia zdalne
godzina --:--
Zobacz więcej
Studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO
30.01.2021r.
godzina 9.30
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone