Studia podyplomowe DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Koszt studiów 3 900 zł. płatne w dogodnych ratach

Na spotkonie należy przynieść kserokopię dyplomu ukończenia studiów.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne) - 12 miesięcy

Łączna liczba godzin: 500 (350 +150 godz. praktyk)

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.
Studia przygotowują do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka)

Ogólne cele kształcenia

 • W wyniku kształcenia na podyplomowych studiach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych oraz pozna głównie w ramach 150 godzinnej praktyki pedagogicznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej praktyczne ich odniesienia w rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej i samodzielnie, świadomie będzie potrafił realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze, w tym twórcze, metodami aktywizującymi spotkania – zajęcia z wychowankami, podopiecznymi różnych placówek.
 • Będzie on także świadomy rozwoju własnego, szeroko rozumianego warsztatu pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym także zagrożeń, m.in. wypalenia zawodowego, a tym samym będzie przygotowany do zapobiegania temu zjawisku.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania- uczenia się.
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej – opiekuńczo-wychowawczą, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Kompetencje społeczne:

 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela..

Wykaz przedmiotów:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • prawne podstawy opieki i wychowania
 • pedagogiczne wspieranie rodziny
 • psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego
 • konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym
 • organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych
 • elementy terapii pedagogicznej
 • zespoły zaburzeń rozwoju dzieci
 • elementy pedagogiki zabawy
 • muzykoterapia
 • techniki plastyczne w pracy z dziećmi
 • medialne programy edukacyjne
 • formy teatru dziecięcego
 • wybrane elementy teorii opieki. Pojęciowy model opieki i opiekuna
 • edukacja kształceniem dla rozwoju
 • wykład monograficzny
 • instytucje opiekuńczo - wychowawcze (dom dziecka, centrum usług opiekuńczych, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, bursa szkolna, dom samotnej matki)
 • wybrane zagadnienia patologii młodzieży
 • proseminarium

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Zgodnie z zaleceniem Kuratorium Oświaty w Krakowie zachęcamy do realizacji szkolenia o tematyce" Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
prosimy o kontakt zainteresowane szkoły
godzina --:--
Zobacz więcej
Studia podyplomowe EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
luty 2022r.
godzina --:--
trwa nabór
Zobacz więcej
Studia podyplomowe BHP - trwa nabór
20.11.2021
godzina 9.30
spotkanie organizacyjne
Zobacz więcej
Świadectwa ukończenia studiów:POW, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ,BHP, ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, BIOLOGIA I GEOGRAFIA, DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
do odbioru w ośrodku
godzina --:--
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone