SEMINARIA I WARSZTATY

Wszystkie tematy zamykają się w wymiarze czasowym 3-4 godz. dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w dni powszednie od godz. 15:00 w siedzibie Ośrodka (biurowiec, 
ul. Michalusa 1/4).

Koszt szkolenia: 50 zł /osoba.

Podczas każdego szkolenia uczestnicy otrzymują wzory dokumentów, wzory druków oraz dokładną analizę obowiązujących przepisów prawa oświatowego i około oświatowego.


Tematyka seminariów i warsztatów:

 • Kierownik i organizator wycieczek;
 • Zasady udzielania I POMOCY;
 • Szkolenia okresowe BHP ( nauczyciele, administracja, osoby na stanowiskach kierowniczych, pracownicy obsługi gospodarczej szkół);
 • Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów;
 • Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych;
 • Szkolenie z zakresu ochrony p.poż. i ewakuacji osób;
 • Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej;
 • Działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach (m.in. Decupage, Pergamano);
 • Gry i zabawy świetlicowe;
 • Pedagogika zabawy - zabawy taneczne w wych. przedszkolnym i ed. wczesnoszkolnej - tańce integracyjne;
 • Elementy terapii tańcem i ruchem (choreoterapia) w edukacji elementarnej;
 • Taniec towarzyski, taniec ludowy w edukacji elementarnej;
 • MALUJ- ŚPIEWAJ-TAŃCZ. Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych (cz.1);
 • MYŚL - DZIAŁAJ - TWÓRZ. Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych (cz.2);
 • Działania wokół inscenizacji teatralnych;
 • Aktywne formy ruchowe na zajęciach wychowania fizycznego;
 • Indywidualizacja procesu nauczania; praca z uczniem o zróżnicowanym poziomie wiedzy (uczeń zdolny, uczeń słaby);
 • Jak oceniać ucznia (uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się);
 • Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Betti Strauss w edukacji elementarnej;
 • „Język wpływu” – komunikacja werbalna i niewerbalna, jako skuteczny element osiągania celów;
 • Agresja – jak sobie z nią radzić w szkole;
 • Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela;
 • Etyka i odpowiedzialność prawna nauczyciela;
 • Zadania, obowiązki, odpowiedzialność - ABC wychowawcy klasowego;
 • Skuteczne techniki mediacyjne;
 • Polityka antymobbingowa w oświacie;

KURS /SZKOLENIE

 • Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy - 30 godzin ~ 3 dni zajęć ~ 450 zł.

 

Przyjmujemy zapisy:

osobiście: NODN WENA ul.Michalusa 1/4 Gorlice (biurowiec Glinik) III piętro

telefonicznie: 18 534 63 63 (Sekretariat 7:15), 607 472 789 (Dyrektor po godz.15)

online: prześlij swoje zapytanie

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Studia podyplomowe DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
trwa dodatkowy nabór
Zobacz więcej
Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - nowa edycja
9,10.11.2019r., 23,24.11.2019r., 30.11.2019r., 1.12.2019r.
godzina 9.00
zajęcia
Zobacz więcej
Warsztaty PEDAGOGIKA ZABAWY /tańce integracyjne, gry i zabawy świetlicowe, el. terapii tańcem i ruchem
11.12.2019r.
godzina 15.00
Zobacz więcej
Studia podyplomowe WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - nabór
17 listopada 2019r.
godzina 9.30
Spotkanie organizacyjne
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota 08:30 - 10:00
Niedziela 08:30 - 10:00
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone